Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1808/29/2020/RK

Usnesení: 1808/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-41

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2175/37/2019/RK ze dne 17. 12. 2019 tak, že v materiálu RK-37-2019-56, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-29-2020-41, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz