Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1810/29/2020/RK

Usnesení: 1810/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-43

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" bezúplatným převodem pozemek par. č. 1356/22 ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v katastrálním území Želiv z vlastnictví České republiky - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz