Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1812/32/2019/RK

Usnesení: 1812/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-48

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-48, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188  v katastrálním území Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-48, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188 v katastrálním území Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz