Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1813/29/2020/RK

Usnesení: 1813/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-46

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0545/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 tak, že v materiálu RK-09-2019-36, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 8 nahrazuje materiálem RK-29-2020-46, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz