Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1814/29/2020/RK

Usnesení: 1814/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-47

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 90013, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "II/349 Otín - most- ev.č. 349-003" dle materiálu RK-29-2020-47, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz