Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1817/32/2019/RK

Usnesení: 1817/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-53

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Třešť dle materiálu RK-32-2019-53, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

  • převést darem pozemky v k.ú. a obci Třešť dle materiálu RK-32-2019-53, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Třešť dle materiálu RK-32-2019-53, př. 1 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz