Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1818/29/2020/RK

Usnesení: 1818/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-51

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 307 032,43 Kč určenou na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz