Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1818/32/2019/RK

Usnesení: 1818/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-54

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2019-54, př. 1 a RK-32-2019-54, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz