Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1819/29/2020/RK

Usnesení: 1819/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-52

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 798 696 Kč (ÚZ 13307) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 54 000 Kč;
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 327 816 Kč;
  • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 416 880 Kč;

o příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz