Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1820/29/2020/RK

Usnesení: 1820/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-53

Rada kraje
schvaluje

  • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Třebíč - Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizaci IČ 71184538 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 7;
  • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizaci IČ 71184562 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 8;
  • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci IČ 71184520 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 9;
  • čerpání fondu investic a aktualizovaný plán oprav Domovu Nové Syrovice, příspěvkové organizaci IČ 71184597 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 10;
  • čerpání fondu investic Domovu Háj, příspěvkové organizaci IČ 60128054 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 11;
  • čerpání fondu investic Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci IČ 71184473 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 12;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 450 000 Kč s určením pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 450 000 Kč;
  • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 450 000 Kč na nákup automobilu.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz