Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1821/29/2020/RK

Usnesení: 1821/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-54

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 14 928,30 Kč dle materiálu RK-29-2020-54, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz