Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1822/29/2020/RK

Usnesení: 1822/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-55

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-55, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz