Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1823/29/2020/RK

Usnesení: 1823/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-56

Rada kraje
rozhoduje

  • vybrat dodavatele EXBYDO s.r.o., IČO: 62497791, sídlo: Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou - 1. Část – dodávka nábytku";
  • vybrat dodavatele PROFIL NÁBYTEK, a.s., IČO: 48202118, sídlo: Hradská 280, 396 01 Humpolec, k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou - 2. Část – dodávka sedacího nábytku";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr obou dodavatelů všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření obou smluv.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz