Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1824/29/2020/RK

Usnesení: 1824/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-57

Rada kraje
schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálu RK-29-2020-57, př. 1, které nahrazují schválené investiční plány na rok 2020 ve znění jejich průběžně odsouhlasených změn;

souhlasí

s realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-29-2020-57, př. 1, které je nutné nebo vhodné realizovat bez dalšího odkladu do konce roku 2020, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RKKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz