Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1825/29/2020/RK

Usnesení: 1825/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-58

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-58, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz