Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1826/29/2020/RK

Usnesení: 1826/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-59

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-59, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz