Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1827/29/2020/RK

Usnesení: 1827/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-60

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-29-2020-60, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-29-2020-60, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz