Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1828/29/2020/RK

Usnesení: 1828/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-61

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství o částku 3 661 025 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 3 661 025 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 o částku 3 661 025 Kč na spolufinancování projektu "Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz