Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1829/29/2020/RK

Usnesení: 1829/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-62

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ dětským domovům zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů spojených s prací psychologa v dětských domovech v kalendářním roce 2020 dle materiálu RK-29-2020-62, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz