Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1830/32/2019/RK

Usnesení: 1830/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-66

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-32-2019-66, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz