Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1833/30/2020/RK

Usnesení: 1833/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-03

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ ve výši 393 544 002,40 Kč (ÚZ 35442) s určením pro Nemocnice zřizované Krajem Vysočina;  
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 83 393 152,26 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 108 554 476,41 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 53 206 285,74 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 71 712 470,20 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 76 677 617,79 Kč

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vyplacení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-30-2020-03, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz