Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1834/30/2020/RK

Usnesení: 1834/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-04

Rada kraje
schvaluje 

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 557 200 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 557 200 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 148 800 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 287 200 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 8 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 71 200 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 42 000 Kč

za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz