Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1837/30/2020/RK

Usnesení: 1837/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-07

Rada kraje
schvaluje

  • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2020-07, př. 1 a RK-30-2020-07, př. 2;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 950 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 950 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
    • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 350 000 Kč
    • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 600 000 Kč

s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz