Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1838/33/2019/RK

Usnesení: 1838/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-07

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-33-2019-07, př. 1;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „„Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina““ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz