Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1839/30/2020/RK

Usnesení: 1839/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-09

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2020-09, př. 1 a RK-30-2020-09, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz