Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1840/33/2019/RK

Usnesení: 1840/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-09

Rada kraje
bere na vědomí

  • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 dle materiálu RK-33-2019-09, př. 1;
  • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 dle materiálu RK-33-2019-09, př. 2;
  • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-33-2019-09, př. 3;
  • přehled o počtu veřejných zakázek realizovaných krajským úřadem a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací za období 2017 - 2019 dle materiálu RK-33-2019-09, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz