Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1841/30/2020/RK

Usnesení: 1841/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-11

Rada kraje
ruší

usnesení 0322/06/2020/RK.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz