Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1842/30/2020/RK

Usnesení: 1842/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-12

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-30-2020-12, př. 1 a RK-30-2020-12, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz