Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1843/30/2020/RK

Usnesení: 1843/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-13

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové 581 080 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 581 080 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období září 2020 dle materiálu RK-30-2020-13, př. 1;
  • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u sbírkotvorných organizací o celkovou částku 581 080 Kč určenou na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období září 2020 dle materiálu RK-30-2020-13, př. 1;

bere na vědomí

ukončení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií spočívajícího v plošné úpravě vstupného do stálých expozic a výstav. Jednotlivé příspěvkové organizace navrátily od 1. října 2020 klasickou výši vstupného.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz