Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1846/30/2020/RK

Usnesení: 1846/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-17

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru Cvičný polygon do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-30-2020-17, př. 1;

souhlasí

s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-30-2020-17, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz