Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1847/30/2020/RK

Usnesení: 1847/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-18

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím o finanční prostředky na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-30-2020-18, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz