Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1849/30/2020/RK

Usnesení: 1849/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-20

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 100 000 Kč organizaci Judo Vysočina, z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO: 22750886, dle materiálu RK-30-2020-20, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz