Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1850/30/2020/RK

Usnesení: 1850/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-21

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 50 000 Kč organizaci Děti do bruslí z.s., se sídlem Na Palici 342, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 04537483 dle materiálu RK-30-2020-21, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz