Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1851/30/2020/RK

Usnesení: 1851/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-22

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 - Mateřské školy o částku 225 648 Kč, § 3113 - Základní školy o částku 5 463 684 Kč, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 385 820 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol v celkové výši 6 075 152 Kč;
  • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnické osobě vykonávající činnost základní školy (příspěvková organizace), kterou zřizuje kraj, o účelové prostředky na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích dle tabulky 2 materiálu RK-30-2020-22, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol dle materiálu RK-30-2020-22, př. 1 (mateřské školy) a dle materiálu RK-30-2020-22, př. 2 (základní školy).Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz