Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1852/30/2020/RK

Usnesení: 1852/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-23

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C v celkové výši 2 416 112 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-30-2020-23, př. 1;
  • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (příspěvkové organizace), které zřizuje kraj, o účelové prostředky na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C dle tabulky 1 materiálu RK-30-2020-23, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu RK-30-2020-23, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu RK-30-2020-23, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz