Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1853/30/2020/RK

Usnesení: 1853/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-24

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 16 068 721,50 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz