Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1853/33/2019/RK

Usnesení: 1853/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-22

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-33-2019-22, př. 2 a RK-33-2019-22, př. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí podat na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev“ v programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022 dle materiálu RK-33-2019-22, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz