Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1854/30/2020/RK

Usnesení: 1854/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-25

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-30-2020-25, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-30-2020-25, př. 2 za 6. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz