Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1854/33/2019/RK

Usnesení: 1854/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-23

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku: 

  • Domova ve Věži, příspěvkové organizace - myčka podložních mís TORNADO, inventární číslo 10000052,  rok pořízení 1997, pořizovací cena 222 159 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace - myčka mís a lahví TORNADO, inventární číslo 22000033,  rok pořízení 1999, pořizovací cena 230 908 Kč, zůstatková cena 0 Kč; 

a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz