Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1855/30/2020/RK

Usnesení: 1855/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-26

Rada kraje
schvaluje

Zprávy o realizaci dle materiálů RK-30-2020-26, př. 1 a RK-30-2020-26, př. 2 a Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálů RK-30-2020-26, př. 3 a RK-30-2020-26, př. 4 za 1. etapy projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov";

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz