Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1856/30/2020/RK

Usnesení: 1856/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-27

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-30-2020-27, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-30-2020-27, př. 2 za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto dokumenty, včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

bere na vědomí

informaci o podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz