Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1858/33/2019/RK

Usnesení: 1858/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-27

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 581 929,36 Kč dle materiálu RK-33-2019-27, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz