Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1859/30/2020/RK

Usnesení: 1859/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-61

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu s aktuální situací k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě, a zajištění podpisu jednatelky Pacherova mlýna s.r.o. na Dohodě o narovnání ve znění dle materiálu RK-30-2020-61, př. 1;

ukládá

ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace: 

  • zajistit další nezbytné právní a administrativní kroky k oboustrannému uzavření Dohody o narovnání;
  • dořešit úhradu za spotřebu zemního plynu v objektu Pacherův mlýn za období leden 2020, kdy Domov Nové Syrovice prostory využíval na základě podnájemní smlouvy.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz