Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1859/33/2019/RK

Usnesení: 1859/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-28

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dle materiálu RK-33-2019-28, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz