Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1860/30/2020/RK

Usnesení: 1860/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-30

Rada kraje
schvaluje

uzavřít Smlouvu o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/360 v souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči dle materiálů RK-30-2020-30, př. 1 a RK-30-2020-30, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz