Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1861/30/2020/RK

Usnesení: 1861/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-31

Rada kraje
schvaluje

bere na vědomí

  • aktualizované seznamy akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-30-2020-31, př. 3 a RK-30-2020-31, př. 9;
  • aktualizované seznamy akcí přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-30-2020-31, př. 5 a RK-30-2020-31, př. 7.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz