Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1863/30/2020/RK

Usnesení: 1863/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-33

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Nové Veselí - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 162 573 932,07 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz