Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1864/30/2020/RK

Usnesení: 1864/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-34

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o umístění rozvaděče kamerového systému dle materiálu RK-30-2020-34, př. 1 a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 16142C ze dne 1. 9. 2004 dle materiálu RK-30-2020-34, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz