Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1871/30/2020/RK

Usnesení: 1871/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-42

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0452/08/2019/RK ze dne 12. 3. 2019 tak, že v materiálu RK-08-2019-50, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-30-2020-42, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz