Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1872/30/2020/RK

Usnesení: 1872/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-43

Rada kraje
rozhoduje

  • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
  • nezveřejnit  na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k.ú.  a obci Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky  v k.ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz